دستگاه های مرتبط با صنعت
قند و شکر

قند و شکر

قندوشکر جز محصولات پراستفاده در سبد غذایی خانوار ها بوده که همین امر موجب تقاضای زیاد این محصول در بازار شده است .از طرف دیگر هم وجود بسته بندی های بهداشتی در این حوزه نیاز جدی این صنعت است که دستگاه های سورا صنعت برای برطرف کردن مشکلات تولیدکنندگان در این بخش اقدام به طراحی و ساخت دستگاه های بسته بندی قند وشکر کرده است.#بهترین کیفیت
#پشتیبانی و سرویس
#ارسال به تمام نقاط کشور